Chị ruột cái căng củ cọt gạ chịch cả bạn trai con em Maron Natsuki, nữa, em rể không muốn xa chị vợ đâu, Sao kỳ vậy? Tại em rể thương chị vợ lắm, xa nhớ lắm,xem phim vlxx Ghê chưa, chị vợ có gì mà em rể thương dữ vậy? Vì tình cảnh khó khăn hiện tại của chị vợ… Chứ không phải vì chuyện đó hả? Đâu có.