Cơ thể nẩy lên nẩy xuống khi tên biến thái mó vào vùng nhạy cảm Akari Mitani, có linh hồn lớn mạnh hơn người kết hợp với công pháp Thôn Thiên Địa nên chàng có thể luyện cả đêm mà không sợ hết linh lực, khác với các Linh Sĩ thông thường chỉ có một ít linh lực để dùng rồi phải mất cả đêm để dưỡng sức, phim xxx Akari Mitani Như Nhật cũng nhận thấy sự kiên trì của chàng, nàng còn tưởng mỗi đêm hắn đều tìm cách tụ linh dù biết là vô vọng nên trong lòng cảm thấy có chút thương xót cho tên biến thái…