Con vợ Mỹ chán chồng chim quả ớt nên đụ nhau với anh châu phi Amanda Lane, Tâm rời xa tây đen Tâm ơitây đen chẳng lẽ Tâm không hiểu rằng giữa Thảo và tây đen không thể có một tình yêu sao? Tâm ơitây đen Sao Tâm lại hành động như thế Không thế nào Không thể nàotây đen Đồng hồ đã chỉ hơn 12 giờ trưa, tây đen vẫn miệt mài bên những hồ sơ bệnh án, phim sex mỹ Thảo đi lại trước bàn làm việc của tây đen như báo hiệu là giờ nghỉ trưa đã đến từ lâu rồi và nhắc nhở tây đen dùng bữa trưa như thường lệ, giá mà như thường lệ tây đen đã ngẩng đầu lển cười vui…