Em kế toán vô ý thức chui vào tolet vét máng Miori Igawa, ủy, sếp cùng Khổng phó bí thư, có chút sai rồi, làm bất lợi sự đoàn kết ổn định của sếp, mong sếp đừng để trong bụng… Khổng Lệnh Kỳ rót cho sếp chén nước trà, cũng nói lời xin lỗi sếp, sếp và Miêu trấn trưởng đã trao đổi rồi, chuyện mua chiếc xe cứ tiếp tục, còn sếp thì để sếp đi đến trung tâm quản lý đảm nhiệm làm thư ký trưởng cũng là quyết định sáng suốt, ngày mai, để cho sếp tiền nhiệm, mặt khác, phim sex vung trom thỏa mãn trong nhà vệ sinh Miori Igawa …