Mẹ vợ tương lai cướp chồng con gái khoai dài Eri Takigawa, là bị gây ra chuyện gì khác, đó là trách nhiệm của con rể, Nếu thấy vấn đề khó như vậy, thì tự nghĩ cách xử lý đi, phim sex thật sự nếu xử lý không được, thì đến đây báo với tôi con rể nói ra, Vậy được rồi, tôi sẽ đi làm, có còn tiếp tục phỏng vấn không Đương nhiên, kêu người kế tiếp vào đi, con rể cũng muốn cho hai người cơ hội, nhưng mà trong lòng của con rể cũng đã âm thầm hướng đến Đào Nhất Minh…