Mượn cái lò của chị người yêu bướm đẹp Rara Anzai, này không nhỏ, chúng ta phải hướng lên tỉnh báo cáo rồi Trọng Hải ý tứ rất rõ ràng, điều tra những người khác thì không có vấn đề, nhưng mà chị bạn gái Thành là thường ủy của thành ủy, phim sex gai xinh là cán bộ cấp phó thính (cấp tỉnh), thì phải thông qua tỉnh ủy đồng ý đấy, mặc dù có khả năng là chị bạn gái đã nắm giữ một phần nào chứng cứ, nhưng mà vẫn phải làm từng bước theo trình tự là tốt nhất, nói cách khác, thì…