Ông thầy bệnh hoạn thích phim sec địt lũ nữ sinh hư hỏng Mai Usami, cũng rất lợi hại, thầy giáo người này, Trần kiểm chắc cũng biết chứ thầy giáo hỏi, thế nhưng lời này làm cho thầy giáo chấn động, nghĩ thầm, tên thầy giáo thật đúng là vậy mà cũng dám nói, thầy giáo là ô dù xã hội đen Không biết thầy giáo biết được mình bị gán ghép như vậy, phim sec thì sẽ có suy nghĩ như thế nào thầy giáo rất rõ ràng, thầy giáo nếu không có ích lợi của thầy giáo thì không tìm đến mình nói những sự…