Thằng chồng trung quốc rủ bạn thân thỏa mãn vợ yêu Shen Nana, khu trưởng, chủ tịch tỉnh muốn đem bạn chồng điều đến đâu thì điều, phim sex trung quốc chứ làm gì mà cần phải cân nhắc, Ha ha, nào có đơn giản như cháu suy nghĩ như vậy, được rồi, chuyện này chú sẽ mau chóng xử lý, yên tâm đi, bạn chồng coi như là cho Dương Phụng Tê uống một viên thuốc an thần, Bởi vì bạn chồng đến đây, hơn nữa rất nhiều sự tình bất tiện ở văn phòng nói chuyện, vì vậy bạn chồng hôm nay đi làm muộn, bạn chồng cùng…