Trộm ra chỗ đứa bạn người tình rồi địt free Chen kexin, thêm tiền của hắn, con bạn cùng phòng thua đậm, xxx Thua tiền hắn và cả tiền embố chồng Vì chú đỏ tình màbố chồng Lồn vợ hắn đang chờ chú ở nhàbố chồng Thôi mình về nhébố chồng con bạn cùng phòng làm bửa cơm thật thịnh soạn, đồ biển và cả rượu chát đúng ý hắn, hắn hiểu con bạn cùng phòng yêu thương chăm sóc cho hắn và con cặc của hắn, hắn ôm hôn má con bạn cùng phòng nói cảm ơn trước khi vào bàn, người con bạn cùng phòng run lên, không hiểu nứng động cỡn hay cảm động, hắn Nam nói chuyện vui, con bạn cùng phòng hơi ngạc nhiên hỏi hắn sao hôm nay…