Vài lời mô kích là được địt chị dâu cô đơn Suya, em chồng còn đang ngần ngừ chưa quyết định được phải làm sao, Chẳng lẽ đã thấy tới đây rồi mà em chồng đành rời nhà chị dâu để ra không, phim sex trung quoc và đi bỏ thư tiếp thì thật em chồng là một thằng ngu nhất trên đời khi mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi mà vẫn còn chưa biết ăn, Còn bây giờ làm gan táp đại vào làn rãnh đang hẻ ra giữa hai đùi chị dâu thì thú thật em chồng chưa dám, Cũng may, giữa lúc em chồng đang phân vân vẫn chưa biết tính đường nào ở thế tiến thoái lưỡng…