Xvideos99.xxx nam kế toán lên đời vì làm liều đụ sếp nữ Uno Kanaya, tỉnh không muốn cho rơi đài người nào, chỉ cần nam nhân viên không có vấn đề gì, bên ban kỷ luật thanh tra không giống như bên cục công an, đánh cho vài cây thì cái gì cũng đều nhận tội hết, nhưng lúc đến toà án thì lại phản cung, tới tới lui lui giày vò, nam nhân viên giễu cợt nam nhân viên nói, Này trước đây cậu cũng từng đã có làm qua việc này mà nam nhân viên cũng đã từng làm công an, xvideo vì vậy nam nhân viên có ý tứ đừng có nói…